Terminsavgifter

AVGIFTER för studerande vid Korsholms musikinstitut 1.1.2016:

Musikundervisning på grundnivå och institutsnivå /175 €
Biinstrument /100 €
Inskrivningsavgift för nya elever i musikundervisning på grundnivå
(engångsavgift) /15 €

Förberedande instrumentundervisning (15 ggr) /100 €
Karusellundervisning / 75 €
Musiklekskola/ 85 €
Rytmik /75 €

Grundläggande undervisning i dans 45 min/vecka                                                      95 €
Grundläggande undervisning i dans 60 min/vecka                                                    105 €
Grundläggande undervisning i dans 75 min/vecka                                                    115 €
Grundläggande undervisning i dans 90 min/vecka                                                    125 €
Grundläggande undervisning i dans 2 eller flera lekt./vecka  enl. Kuula
(ges i samarbete med Kuula-institutet). Inst. avgift

 På ovanstående avgifter ges rabatt enligt följande:

  • Syskonrabatt 30 €/ syskon.
  • Elev som deltar i flera av musikinstitutets verksamheter 30 € (gäller ej bi-instrument).

INSTRUMENTHYRA                                                                   
Kantele/ 25 €/ termin
Övriga instrument /40 €/ termin
Instrumenthyra för icke elever vid Korsholms musikinstitut /60 €/ termin el. 40 €/ månad

Avgifter för privata elever
Enskilda prov:                                                                                   
Grundnivå (ingår prov och intyg) / 80 €
Musikinstitutnivå (ingår prov och intyg) / 115 €
Prov i teoretiskt ämne (ingår prov och intyg) / 45 €
Undervisning:
Undervisning i teoretiskt ämne(ingår gruppundervisning, prov och intyg) /80 €/termin                                

Faktureringsprinciper vid avbrytande av studier: Ifall en elev avbryter sina studier efter högst terminens fyra första lektioner uppbärs 1/3 av avgiften. Om en elev avbryter studierna vid terminens femte lektion eller senare uppbärs hela terminsavgiften. Vid långvarig sjukfrånvaro gäller särskilda regler enligt överenskommelse med rektor.

Om en elev avbryter sina studier är eleven/elevens vårdnadshavare skyldig att meddela detta till musikinstitutets kansli. Studierna beräknas avbrutna från det datum meddelandet inkommit. Ifall detta inte görs uppbärs avgift i normal ordning.