Slätten klingar 2019

lush apparelÖVNINGSTIDER för deltagare 16.-17.03.2019, Korsholms kulturhus, Korsholmssalen
(Skolvägen 1, 65610 Korsholm)

Lördag, 16.03.2019 (dörrarna öppna från kl. 8.45)
kl. 09.00-15.00 Kuula institutet
kl. 15.00-16.00 Jakobstadsnejdens musikinstitut
kl. 16.00-18.30 Lapuan musiikkiopisto
kl. 18.30-20.00 Legato musikinstitut
kl. 20.00-21.00 Korsholms musikinstitut

Söndag, 17.03.2019 (dörrarna öppna från kl. 8.45)
kl.  09.00-11.00 Panula-opisto
kl. 11.00-15.00 Etelä-Pohjanmaan opisto
kl. 15.00-16.00 Härmänmaan musiikkiopisto

 Slätten klingar-pianotävling arrangeras vart tredje år. När tävlingen nästa år ordnas av Korsholms musikinstitut är det för sjunde gången. Pianotävlingen är ett samarbete mellan musikinstituten i Österbotten och Södra Österbotten och tillträde har elever från musikinstituten i Alajärvi, Södra Österbotten, Härmä, Lappo, Korsholm och Jakobstadsnejden samt från Kuula-institutet, Musikinstitutet Legato och Panula-opisto.

Slätten klingar är avsedd för unga pianister som redan har spelat en tid och är längre hunna. De deltar antingen i en uppvisnings- eller tävlingsserie enligt ålder.

Uppvisningsserierna är två: serie I för ungdomar födda 2009 eller senare och serie II för ungdomar födda 2006–2008.

Tävlingsserierna är två: serie III för ungdomar födda 2003–2005 och serie IV för ungdomar födda 2002 eller tidigare.

Varje deltagande pianist spelar ett 5–25 minuter långt program som består av pianostycken med varierande stil och tempo. Ungdomarna har övat på sina stycken länge och väl, så tävlingen kommer att bjuda på skickliga programhelheter och enastående musik!

Slätten klingar-pianotävling ordnas 23–24.3.2019 vid Korsholms kulturhus, Korsholmssalen (Skolvägen 1, 65610 Korsholm). Sista anmälningsdagen om du önskar delta är 31.01.2019.

Fritt inträde!