Händelsekalender

21.09. kl./klo 18:00                      Elevkonsert, Kvevlax församlingshem

21.10. kl./klo 18:30                      Elevkonsert, Korsholms kyrkokällare

19.11. kl./klo 18:00                      Kaffekonsert, Kulturhusets aula

15.12. kl./klo 18:00                      Julkonsert, Kulturhuset