Musikinstitutet

vår17

 Vid musikinstitutet kan man studera både musik och dans. Korsholms musikinstitut är ett musikinstitut som verkar i hela Korsholm. Undervisningen riktar sig i första hand till barn och unga som är bosatta i Korsholms kommun. Till dansundervisningen och till musiklekskolan
antas även elever från andra kommuner ifall lediga platser finns.

Musikinstitutets händelsekalender våren 2017

Ansökningsguide 2017-2018

Verksamhetsberättelse 2015-2016

 

PLAY! GROUND LIVE NORDIC

 DSC8589

 I november 2016 valdes 12 unga musiker ut – 4  från varje partnerland – i åldrarna 15 till 22, att delta i bandet. Projektet startar med en intensiv tredagars repperiod i Herning, Danmark, där bandledaren och kompositören Bo Stief instruerar de unga musikerna i hanteringen av instrument, solospel, interaktion och framträdande. Efter rep perioden åker orkestern på en tvåveckors turné i Danmark, Sverige och Finland.

Learning by doing är mottot för PLAY!GROUND LIVE NORDIC. Genom anpassad undervisning är det fokus på orkestern som helhet, men också på soloundervisning, där utgångspunkten är att främja den enskilde musikerns kvaliteter. Genom övning och lek kommer bandet att spela sin väg till en slags nu-musik, som er öppen, bred, ungdomlig och full av utmaningar.