Stödformer / Trestegsstöd

Stöd för lärande och skolgång

Varje elev har rätt att vid behov få stöd och handledning för sitt lärande och skolgång. Nivåerna för stöd för lärande och skolgång är: allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd.
Se närmare läroplan.