Skolmaten

Ordnandet av skolbespisningen och eventuella mellanmål

Varje elev ska varje skoldag avgiftsfritt få en fullvärdig, omväxlande och tillräcklig måltid som är ändamålsenligt ordnad och övervakad. Skollunchen beräknas täcka en tredjedel av elevernas dagliga näringsbehov. Måltidssituationen är viktig för eleven. Genom skolmåltiden stöder man elevernas sunda växande och utveckling. Man beaktar måltidernas hälsosamma och sociala betydelse, målen för närings- och umgängesfostran och måltidsstundens rekreativa uppgift då man ordnar skolbespisningen och eventuella mellanmål under skoldagen.

Matlista