Skolinskrivning

Inskrivning till årskurs 1

Via förskolan får varje förskolebarns vårdnadshavare före inskrivningen brev med nyckelkod och anvisningar till Wilma. Ifall vårdnadshavaren inte fått någon Wilma-nyckelkod, senast inom vecka 6, ber vi er kontakta närskolans rektor.

Inskrivning av blivande förstaklassister till den grundläggande utbildningen sker 5.2-28.2.2018. Inskrivningen görs elektroniskt på adressen https://wilma.korsholm.fi . Inskrivningen till den grundläggande utbildningen gäller alla barn födda år 2011 eller de barn födda tidigare än 2011, som ännu inte har påbörjat sin skolgång.

I Wilma är barnen färdigt anvisade närskola enligt bostadsadressen som uppgetts i  befolkningsregistret. Vårdnadshavarna kan, om de vill, ansöka om byte av närskola på blanketten: anhållan om rätt att gå i skola i annat elevupptagningsområde https://www.korsholm.fi/dagvard-och-skola/grundskola/blanketter/      

Frågor om inskrivningen, skjutsar, eventuella uppskov med skolstarten, tidigarelagd skolstart m.m. besvaras av skolans rektor.

Morgon- och/eller eftermiddagsverksamhet ordnas enligt följande:

I kommunens regi:
Replot eftis (Replot-Björkö)
Vallgrund eftis (Vallgrund)
Helsingby eftis (Helsingby)

Anmälan görs elektroniskt till kommunens eftisar 5.2.2018-28.2.2018 på https://www.korsholm.fi/dagvard-och-skola/grundskola/blanketter/

 I Folkhälsans regi:
Karperö eftis (Norra Korsholm)
Nannygården i Smedsby (Smedsby-Böle skola)
Kvevlax eftis (Kvevlax , Hankmo och Kuni-Vassor)
Solf eftis (Solf och Tölby-Vikby)

Elektronisk anmälan via Folkhälsans hemsida

Föräldraföreningen för fritidsverkstaden i Smedsby ”Fritis” (Smedsby-Böle skola)
Anmälningsblanketter finns på förskolan

Veikars föräldraförening Veikids (Veikars skola)
Anmälningsblanketter finns på förskolan

Hem och skola i Petsmo r.f. (Petsmo skola)
Anmälningsblanketter finns på förskolan

Välkommen till skolan!

 

Bildningsdirektören