Verksamhetsplatser

Morgon- och eftermiddagsverksamhet i Korsholm

Folkhälsan i Korsholm

Verksamhetsledare Susanne West
tfn 044-065 1060

Byråfunktionär Kristina Åström
tfn 044-765 1060

Solf morris + eftis

(Solf)
Solfvägen 204 (åk 1)  tfn 044-713 1974
Solfvägen 204 (åk 2)  tfn 050-465 1068
65450 Solf

Tölby eftis

(Tölby- Vikby)
Tölby-Vikbyvägen 247
65460 Tölby
tfn 044-714 8958

Karperö morris + eftis

(Norra Korsholm)
Jungsundvägen 72
65630 Karperö
tfn 050-465 1063

Kvevlax morris + eftis

(Kvevlax, Hankmo och Kuni-Vassor) (Kvevlax lärcenter)
Norra funisbackvägen 9
66530 Kvevlax
tfn 050-465 1066

Smedsby, Nannygården morris + eftis

(Smedsby-Böle)
Matildavägen 4
65610 Korsholm
tfn 044 325 7205 åk 1
tfn 044-497 0760 åk 2

Helsingby morris + eftis

Nytt fr.o.m. hösten 2020. För mera information kontakta
verksamhetsledare Susanne West
tfn 044-065 1060

Föräldraföreningen för fritidsverkstaden
Fritis morris + eftis

(Smedsby-Böle)
Bölesundsvägen 3
65610 Korsholm
tfn 322 2069, 050 433 2401
www.fritis.fi

Veikars föräldraförening Veikids morris och eftis

Veikarsvägen 910
66520 Veikars
tfn 050-505 4388

Korsholms kommun

Bildningsdirektör
Denice Vesterback
tfn 327 7167

sekreterare för elevärenden
Annika Aspholm
tfn 327 7153

Vallgrund morris + eftis

Söderuddsvägen 21
65920 Norra Vallgrund
tfn 050-557 8198

Replot morris + eftis

Byhamnvägen 56
65800 Replot
tfn 044-727 7922

 

 

WAU-klubbar

WAU r.f. är en icke-vinstdrivande förening, som ordnar avgiftsfria, motionsrika WAU! –klubbar på morgonen eller på eftermiddagar i barnets egen skola. Klubbarna ordnas en eller två gånger i veckan och leds av yrkeskunniga ledare. Klubbverksamheten innebär mångsidiga lekar och spel, och barnen får själva inverka i klubbarnas innehåll och göra saker som de är intresserade av. Utöver klubbverksamheten ordnar WAU r.f. motionskampanjer och informerar föräldrar om aktuella ärenden angående hälsa och välmående. Dessutom ordnar WAU r.f. läger under skolornas lovtider.

Mera information hittar du här på WAU-s hemsida.