Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Med morgon- och eftermiddagsverksamheten avses verksamhet som barn i skolåldern (åk 1-2, samt för elever i årskurs 3-6 med särskilt stöd) kan delta i före och efter skoldagen. Syftet med morgon- och eftermiddagsverksamheten är att erbjuda barnen en möjlighet till en trygg och mångsidig fritid som övervakas av någon vuxen under den tid som vårdnadshavarna är i arbete, studerar eller dylikt. Korsholms kommuns verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamhet.