Tandvård

Skoleleverna i Korsholm har rätt till kostnadsfri tandvård upp till 18-års ålder.

Eleverna i grundläggande utbildning kallas till granskning med individuellt bestämda intervaller. Meddelande om granskning distribueras via skolans kansli till klasslärarna. Lågstadieelever får dessutom personligt meddelande till hemmet. För fortsatta vårdbesök får samtliga elever ett tidkort att ta med sig hem.

Eleverna får ej taxiskjuts till tandvården betald av kommunen, men taxigrupper sammanställs i mån av möjlighet på föräldrarnas begäran för transport till grundtandvård (ej tandreglering). Om föräldrarna anser att eleven inte klarar sig själv vid tandläkarbesöket, bör de själva sköta om transporten.

Elever i gymnasier och yrkesskolor bör själva beställa tid för granskning, tfn 327 7430.

Vid behov av akut tandvård, till exempel vid värk eller tandolycksfall, bör man omedelbart kontakta närmaste tandklinik. Akutmottagning måndag–fredag kl. 8.00–15.00, telefon (06) 327 7430, andra tider se jouren i dagstidningen.

Personer fyllda 15 år får en räkning vid uteblivet besök. Avboka alltid din tandläkartid vid förhinder.

För vidare information se här.