Skolpsykologen

Till skolpsykologen kan du komma ensam, tillsammans med någon kompis eller med dina föräldrar, ifall ni har saker att reda ut tillsammans. Du kan besöka skolpsykologen utan att gå via skolans kurator, men kuratorn kan också föreslå psykologbesök om det behövs. Dina viktiga vuxna/föräldrar kan även kontakta skolpsykologen för att fundera kring dig, ditt mående samt om skolsituation och inlärning.

Vad kan skolpsykologen hjälpa dig med?

  • samtal om kompisrelationer och utanförskap eller om trassel i familjerelationer
  • stötta vid låg skolmotivation 
  • hjälpa att ta dig igenom perioder av tunga tankar
  • hjälpa att klara av att hantera spänning, oro och ilska 
  • utreda t.ex. koncentration, ta reda på ditt bästa sätt att lära dig och minnas

Ifall det behövs testningar och utredningar kan din speciallärare, hälsovårdare eller kurator rekommendera skolpsykolog, men du och dina föräldrar kan också direkt kontakta skolpsykologen. Ditt ärende kan, men måste inte, gå via den pedagogiska stödgruppen/den mångprofessionella gruppen. Skolpsykologen kan även hjälpa elever vidare till specialsjukvården. Skolpsykologen skriver utlåtanden och kan göra en första bedömning av behovet av specialsjukvård men skolläkaren behövs för remiss vidare.