Skolkurator

Till skolkuratorns uppgift hör att stödja dig som går i skolan och som känner att du behöver någon att tala med om svårigheter i skolan eller om saker som händer hemma och på fritiden. Skolkuratorn har tystnadsplikt. Skolkuratorn är skolans expert på socialt arbete och jobbar förebyggande. Det betyder att skolkuratorn försöker förhindra att problem blir allt för stora.

Vad kan skolkuratorn hjälpa dig med?

  • Svårigheter som rör skolan eller inlärning
  • Funderingar kring dina föräldrar eller syskon
  • Funderingar kring kompisar och utanförskap
  • Funderingar kring din identitet
  • Kärleksbekymmer
  • Oro, ångest, nedstämdhet och rädslor
  • Om du är orolig att någon dricker för mycket eller använder droger

Kuratorn kan samarbeta vid behov med andra inom elevhälsan för att lösa problem eller så slussar kuratorn dig vidare till andra som kan hjälpa.

Även dina föräldrar kan kontakta skolkuratorn om de är oroliga för dig.

Högstadiets och gymnasiets kurator finns även på Wilma/WhatsApp. Observera att det är 16 års åldersgräns på WhatsApp eller att du behöver ha tillstånd av dina föräldrar om du är yngre. 

Du kan kontakta kuratorerna via e-post men elevärenden sköts inte via e-post på grund av bestämmelserna om datasekretessen (Personuppgiftslagen, §32).