Elevhälsa

Elevhälsan indelas i en gemensam del och en individuell del.

Elevvården ordnas i första hand som en gemensam förebyggande verksamhet som skall stödja hela skolan. Detta innebär att man skall satsa på gemensamma aktiviteter, samarbetet med hemmet och säkerheten vid skolan. Elevhälsan skall främja och upprätthålla elevens goda fysiska och psykiska hälsa, goda lärande, sociala välbefinnande samt verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa.

Elevhälsans skall även stödja den fostrande verksamheten i skolan. Elevhälsogruppen skall samarbeta och stödja skolpersonalen i deras arbete i klasserna.

Elevhälsan hör till alla som arbetar i skolan och till de myndigheter som ansvarar för elevhälsotjänsterna. Personal bär det primära ansvaret för välbefinnandet i skolan.

Elevhälsan genomförs i samarbete med eleven och vårdnadshavaren.

Skolans rektor har ett helhetsansvar för elevhälsan i skolan.

Alla elever har rätt till avgiftsfri individuell elevhälsa. Denna del av elevhälsan skall bl.a. sträva efter att främja elevens hälsa, lärande, delaktighet och välbefinnande samt att förebygga problem.