Grundskola

Korsholms kommun är en geografiskt vidsträckt kommun med många skolor. Inom kommunens svenskspråkiga grundläggande utbildning finns 8 skolor för elever i åk 1-6 och en gemensam skola för elever i åk 7-9. I kommunen erbjuds finskspråkig grundläggande utbildning i två skolor, en skola för elever i åk 1-6 och en skola för elever i åk 1-9. Eleverna i kommunens skolor får sin undervisning av behöriga lärare i ändamålsenliga skolor. Elever med särskilda behov erbjuds möjlighet till specialundervisning.

Skolorna för åk 1-6 varierar i storlek vad gäller elevantal. Kommunens minsta skola har läsåret 2020-2021  54 elever medan den största har 326 elever. Skolorna följer en läroplan som är gemensam för hela kommunen men varje skola har sina egna tyngdpunktsområden. Varje skola har en egen rektor.

Korsholm bilning