Kvevlax lärcenter, förskola

Kvevlax forskola

Södra funisbackvägen 12
66530 Kvevlax

Tfn 044 7277 361 (Rönnen)

Tfn 044 7277 987 (Lönnen)

Tfn 044 7277 986 (Björken)

Tfn 044 7277 345 (Eken)