Specialdagvård

Specialdagvården finns till för barn som behöver särskild vård/fostran eller uppmärksamhet i någon form. Det kan röra sig om barn med speciella behov eller handikapp, men också om barn med vardagsbekymmer (språkligt, motoriskt, socialt, känslomässigt, inlärningsmässigt etc.)

I Korsholms kommun finns fem ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogik. Speciallärarna inom småbarnspedagogik har sitt kansli vid bildningscentralen i ämbetshuset och besöker kommunens daghem och vid behov familjedagvården.

  • Specialläraren inom småbarnspedagogik samarbetar med barnens föräldrar, daghemspersonal och övriga sakkunniga såsom barnrådgivning, familjerådgivning, skola, psykologer, terapeuter och sjukhus.
  • Varje elev har rätt att vid behov få stöd och handledning för sitt lärande och skolgång. Nivåerna för stöd för lärande och skolgång är: allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd.

Ni föräldrar får gärna ringa oss!

Speciallärare inom småbarnspedagogik:

Besöksadress:
Korsholms kommun, bildningsavdelningen
Centrumvägen 4
65610 KORSHOLM