Matservice

Kosthållstjänster produceras av en 50-talig professionell personal, som dagligen framställer ca. 5 000 måltider för daghem, skolor och äldre befolkning.

Skolköken

I kommunen finns det för tillfället 12 skolkök.

Skolkökens  matlista hittar du  HÄR

Specialdieter

På basen av hälsointyg ordnas specialdiet i samband med skolmåltiden. Intyget inlämnas till daghemmet/förskolan.

Anmälan om specialkost

Solsidans matservice

Maten för den äldre befolkningen och hemvården tillverkas vid Solsidans matservice som är belägen vid hälsovårdscentralen i Smedsby.