Styrgruppen för elevvården

Elevvårdens styrgrupp har som uppgift att leda, utveckla och utvärdera både den gemensamma och individuella elevvården i Korsholm, så att alla förskoleelever i kommunen får samma service. Styrgruppen ger riktlinjer för hur elevvården skall ordnas. I styrgruppen sitter representanter för skolan, socialen, skolhälsovården osv, gruppen är mångprofessionell.