Den gemensamma elevvården och förskolans elevvårdsgrupp

Förskolan har antingen en egen mångprofessionell elevvårdsgrupp eller en representant i närskolans elevhälsogruppgrupp. Elevvårdsgruppens uppgift är att jobba förebyggande. Att barnen och föräldrarna är delaktiga och får sin röst hörd i den gemensamma elevvården stärker välbefinnandet. Elevhälsogruppens främsta uppgift är att skapa förutsättningar för psykisk och fysisk hälsa samt socialt välmående i en positiv miljö. Varje förskola har en elevvårdsplan där man bl.a. kan läsa hur elevvården i förskolan skall ordnas. Alla, både förskoleelever och personal skall vara trygga i förskolan. En lugn miljö främjar allas arbetsro. Förskolans regler och rutiner är till för att öka trivseln och säkerheten i förskolan. Elevvårdsplanen beskriver även hur förskolan fungerar i kris-, problem och olyckssituationer. Om det förekommit våld, mobbning eller trakasserier i förskolan eller på vägen till eller från förskolan skall vårdnadshavarna informeras av personalen. 

Alla som jobbar med förskoleelever skall i sitt jobb på bästa sätt stödja förskoleelevernas välmående. Elevvården är allas ansvar i förskolan.