Elevvård

Ett barn som deltar i förskoleundervisningen har rätt till avgiftsfri elevvård. Elevvård omfattar även barn med förlängd läroplikt.