Info och avgifter

Barndagvårdsavgifterna till och med 31.7.2016

Gällande dagvårdsavgifter finns i dagvårdens och förskolans infobroschyr.

Barndagvårdsavgifterna från och med 1.8.2016

Dagvårdsavgifter från och med 1.8.2016 finns i dagvårdens och förskolans infobroschyr.