Anmälan till förskola

Den elektroniska anmälningsblanketten finns tillgänglig fr.o.m. 15.2-28.2.2021. Du kan fylla i blanketten och skicka in den elektroniskt. Om du vill kan du spara en kopia av den ifyllda blanketten på din egen dator.

Barn som är födda år 2015 ska inleda förskoleundervisningen hösten 2021 i närförskolan. Förskolan är avgiftsfri och ordnas 4 timmar/dag.

Höstterminen inleds 11.8.2021.

På samma blankett ansöker ni om dagvård före och efter förskolan och skjuts till förskolan (beviljas om resan överstiger 3 kilometer). OBS! Skjuts ordnas endast till närförskolan, till vars område barnet hör.

Kontaktuppgifter till förskolorna

Elektronisk anmälningsblankett 

Pre-school application (Anmälan till förskolan engelska)

Ändring av dagvård i förskola

Den som önskar ändring av barnets dagvårdsplats gör detta skriftligt på ändringsblanketten. Ändringsblanketten lämnas in till områdets ledare för småbarnspedagogik och förskola.

Ändringsblankett

Notification of changes (concerning day care)
Notification of changes (ändringsblankett engelsk)

Uppsägning av dagvårdplats

Den som önskar säga upp en dagvårdsplats gör detta skriftligt på ändringsblanketten. Ändringsblanketten lämnas in till områdets ledare för småbarnspedagogik och förskola.

Ändringsblankett

Notification of changes (ändringsblankett engelsk)