Förskola

Forskola penna klossar

Kommunen ordnar en ettårig förskola vid kommunens daghem. Förskolan är avgiftsfri och uppgår till 700 timmar per verksamhetsår. Verksamheten följer skolornas schema och ordnas fyra timmar per dag.

Förskolan är ett led i det livslånga lärandet och en naturlig följd av småbarnsfostran som inleds när barnet börjar i dagvården. I förskolan, vars verksamhet på förhand är planerad, fostras och sköts barnen av utbildad personal.

Förskolan baserar sig på undervisningsministeriets givna grunder samt på kommunens fastställda förskoleplan. Korsholms förskoleplan ligger till grund för alla kommunens egna förskoleplaner.

Förskolans läroplan

Handlingsplan mot mobbning

Bekanta dig med vår broschyr