Tuovilan Päiväkoti

Tuovila päiväkoti

Lundvägen 3
65520 Helsingby

Pussikehrääjät
För 1-3 åringar
Finskspråkigt
Tfn 044 727 7396 (dejour tel efter kl.16, tills daghemmet stänger)

Heinähukat
För 2-3 åringar
Finskspråkigt
Tfn 044 4249 263

Töpökatit
För 4-5 åringar
Finskspråkigt
Tfn 044 727 7397

Hyppyhännät/kök
Finskspråkigt
Tfn 044 727 7395

Kukkajäärät / Esikoulu
För 5-6 åringar
Finskspråkigt
Tfn 044 727 7331