Päiväkoti Kuperkeikka

Kuperkeikka

Skolvägen 6
65610 Korsholm


Tuulihatut

för 5–6-åringar
Finskspråkigt
Tfn 050 518 1143

Pilvilampaat
för 6-åringar
Finskspråkigt
Tfn 050 518 1142

Hattarat
för 5–6-åringar
Finskspråkigt
Tfn 044 727 7357

Ledare för småbarnspedagogik och förskola:
Kaj Ikola
Tfn  044 727 1384
E-post:fornamn.efternamn@korsholm.fi