Karperö daghem

Karpero daghem

Bäckstået 54
65630 Karperö

Safiren
För 3-4 åringar
Tfn 044 727 7348

Diamanten
För 4-5 åringar
Tfn 050 518 1125

Kristallen
För 1-3 åringar
Tfn 044 727 1289