Skogsbärens daghem och Stjärnbackens daghem

Kvevlax daghem

Södra Funisbackvägen 12
66530 Kvevlax
Besöksadress:
Skogsbärens daghem: Kärråkersvägen 6, Kvevlax (Smultronstället, Lingontuvan, Blåbärsbacken)
Stjärnbackens daghem: Långgatan 2, Kvevlax (Plommonbacken, Körsbären, Tranbären)

Lingontuvan

för 3-5 åringar
Tfn 050 518 1149

Blåbärsbacken
för 3-5 åringar
Tfn 050 518 1151

Smultronstället
för 3-5 åringar
Tfn 050 518 1147

Plommonbacken
för 1-3 åringar
Tfn 044 727 1271

Körsbären
för 1-3 åringar
Tfn 044 727 1229

Tranbären
för 3-5 åringar
Tfn 044 727 7341

Köket på Kärråkersvägen 6
Tfn 044 7271 353

E-post:fornamn.efternamn@korsholm.fi