Vanliga frågor och svar om Päikky

Behöver även de som har barnet i dagvård på heltid göra en vårdreservering i Päikky?

SVAR:
Ja men då gör du en standardplanering i Päikky för första veckan och så gör programmet en automatisk närvaroplanering på basen av standardplaneringen när kalendern låses. Om du sedan vill göra en avvikande vårdreservering någon dag så kan du göra det ovanpå standardplaneringen. Personalen ser då bara den avvikande vårdreserveringen trots att standardplaneringen ligger på i bakgrunden.

 Kan man ändra till månadsvy istället för veckovy?

SVAR:
Nej, kalendern finns bara som veckovy.

 Varför måste jag boka en ledig dag på helgdagar som infaller på en vardag för att den aktuella veckan ska sparas?

SVAR:
Eftersom Päikky inte hanterar ”röda dagar” i kalendern automatiskt som ”röda dagar” så måste du boka den röda dagen som ”planerad frånvaro”.

 Hur loggar jag in/ut barnet på daghemmet?

SVAR:
På daghemmet loggas barnet in när du visar barnets personliga tagg mot daghemmets telefon. I familjedagvården loggar familjedagvårdaren in barnet manuellt vid ankomst. Manuell in- och utloggning görs också vid daghemmet när reservhämtare hämtar barnet.

 Kan vi förvara taggen på daghemmet?

SVAR:
Nej, taggen är personlig för varje enskilt barn och vårdnadshavarna ansvarar för barnets tagg. Om den glömts hemma någon dag loggas barnet in och ut manuellt.

Om jag tappar bort taggen, kan då den som hittar den få fram information om mitt barn?

SVAR:
Nej, taggen innehåller inga uppgifter om barnet utan endast en sifferkod som kopplar ihop loggningen till rätt barn i Päikky. Meddela daghemmet om du tappat din tagg.

Hur räknas förskolebarnens timmar under skollov?

SVAR:
De månader då det infaller ett skollov kan förskolebarnen överskrida sitt månadssaldo och faktureringen görs den månaden enligt den avgiftsklass som överskridningen motsvarar.

Till exempel om ett förskolebarn är ”heldag” under lov räknas samtliga timmar som dagvårdstimmar, barnet har inte rätt till 4h avgiftsfri förskola under loven. Barnet kan använda oförbrukade timmar från månadssaldo.

Om ett förskolebarn som ENDAST har förskoleavtal överskrider förskoletiden (4h/dag), vad händer?

SVAR:
Principen är att barnen endast ska närvara MAX 4h/dag under förskolans verksamhetstid. Familjen kan dock utöver detta använda MAX 1h/vecka vid för och hämtning av barnet. Om tiden överstiger 1h/vecka faktureras familjen enligt lägsta avgiftsklass d.v.s. max 60h/månad. Om familjen då lyfter hemvårdsstöd avbryts utbetalningen av vårdpenningen som utbetalas för förskolebarnet.

Hur räknas avgiften om dagvården för ett nytt dagvårdsbarn inleds i mitten av månaden?

SVAR:
Familjen faktureras enligt en lägre avgift än månadsavgiften utgående från när i månaden dagvården inleds.

Om familjen överskrider antalet bokade timmar/månad, vad händer?

SVAR:
Avgiften höjs då till följande avgiftsklass och är i kraft 5 månader framöver.

Om familjen har bokat kl. 7-16 och använder endast kl. 8-15, vilken räknas?

SVAR:
Den förverkligade tiden kl. 8-15.

Hur räknas timmarna när barnet är frånvarande en inplanerad dag p.g.a. sjukdom?

SVAR:
De inplanerade timmarna räknas/förbrukas.

Hur räknas timmar om barnet är frånvarande en dag som är inplanerad i Päikky?

SVAR:
De inplanerade timmarna räknas/förbrukas.