Päikky

Bästa vårdnadshavare!

Korsholms kommun har tagit i bruk ett elektroniskt system för barnens närvaroregistrering och vårdreservering inom småbarnspedagogiken.

Det elektroniska systemet kallas Päikky.
Närvaroregistreringen sker via dPaikkyaghemmets/ familjedagvårdarens mobiltelefon/skärm. När barnet kommer till enheten loggas det in via telefonen och när barnet hämtas loggas det ut. På daghemmet sker loggningen med barnets personliga tagg och hos familjedagvårdaren gör familjedagvårdaren en manuell loggning.

I systemet ingår även en vårdreserveringsfunktion. Vårdnadshavarna loggar in via dator eller applikationen Päikky - Guardian och där bokar man in barnets vårdtider. Vårdtiderna för följande vecka ska reserveras i Päikky senast sju kalenderdagar på förhand. Vårdnadshavarna får instruktioner till systemet vid de enheter där Päikky tagits i bruk.

Detta system effektiverar administrationen småbarnspedagogiken och lösgör därmed mera tid för personalens arbete med barngruppen. Mera information om Päikky fås av ledaren för småbarnspedagogik och förskola/sekreterarna för småbarnspedagogik och förskola.

Kortfattade instruktioner till vårdnadshavare - Såhär kommer du igång med Päikky

Föräldrainstruktion

Inloggning till Päikky

Presentation av Päikky

Päikky - Guardian