Specialdagvård

Specialdagvården finns till för barn som behöver särskild vård/fostran eller uppmärksamhet i någon form. Det kan röra sig om barn med speciella behov eller handikapp, men också om barn med vardagsbekymmer (språkligt, motoriskt, socialt, känslomässigt, inlärningsmässigt etc.)

I Korsholms kommun finns två ambulerande specialbarnträdgårdslärare. Specialbarnträdgårdsläraren har sitt kansli vid bildningscentralen i ämbetshuset och besöker kommunens daghem och vid behov familjedagvården.

  • Specialbarnträdgårdsläraren samarbetar med barnens föräldrar, daghemspersonal och övriga sakkunniga såsom barnrådgivning, familjerådgivning, skola, psykologer, terapeuter och sjukhus.
  • Varje elev har rätt att vid behov få stöd och handledning för sitt lärande och skolgång. Nivåerna för stöd för lärande och skolgång är: allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd.

Ni föräldrar får gärna ringa oss!

Specialbarnträdgårdslärare:

Catharina Kullström
Tfn (06) 327 7236, 050 361 5243 (onsdagar kl. 12.30-14.00)
E-post förnamn.efternamn@korsholm.fi 
Kuni, Veikars, Kvevlax, Petsmo, Hankmo, Smedsby (Solbacken, Nyckelpigan), Böle svenska, Norra Korsholms förskola, Singsby, Iskmo, Replot och Vallgrund

Rita Laakso
Tfn (06) 327 7228, 050 361 5246 (onsdagar kl. 12.30-14.00)
E-post förnamn.efternamn@korsholm.fi
Karperö, Smedsby (Rullebo, Kuperkeikka, Kukkula, Reveln), Böle tvåspråkiga och finska, Toby, Helsingby, Solf och Tölby

Besöksadress:
Korsholms kommun, bildningsavdelningen
Centrumvägen 4
65610 KORSHOLM