Ändring/uppsägning av dagvårdsplats

Den som önskar ändring av barnets plats inom småbarnspedagogik gör detta skriftligt på ändringsblanketten. Ändringsblanketten lämnas in till områdets dagvårdsledare/daghemsföreståndare.

Den som önskar säga upp en plats inom småbarnspedagogiken gör detta skriftligt på ändringsblanketten. Ändringsblanketten lämnas in till områdets dagvårdsledare/daghemsföreståndare.

Notification of changes (concerning day care)

Notification of changes (ändringsblankett engelsk)