Ansökan om plats inom småbarnspedagogik

Daghem

Ansökan om plats inom småbarnspedagogik görs elektroniskt. Ansökan lämnas in senast 4 månader innan småbarnspedagogiken börjar.

Ansökan om plats inom småbarnspedagogik

Day care application (Dagvårdsansökan engelsk)

Kontaktuppgifter till daghemmen

Familjedagvård

Ansökan om familjedagvårdsplats görs elektroniskt. Ansökan lämnas in senast 4 månader innan dagvården börjar.

Ansökan om plats inom småbarnspedagogik

Day care application (Ansökan om småbarnspedagogik engelsk)

Kontaktuppgifter:
Ledare för småbarnspedagogik och förskola: