Ändring/uppsägning av dagvårdsplats

Den som önskar ändring av barnets plats inom småbarnspedagogik gör detta skriftligt på ändringsblanketten. Ändringsblanketten lämnas in till områdets ledare för småbarnspedagogik och förskola.

Den som önskar säga upp en plats inom småbarnspedagogiken gör detta skriftligt på ändringsblanketten. Ändringsblanketten lämnas in till områdets ledare för småbarnspedagogik och förskola.

Notification of changes (concerning day care)

Notification of changes (ändringsblankett engelsk)