Småbarnspedagogik

Dagis lekpark

Vi stöder tillsammans med vårdnadshavarna barnen i deras utforskande och skapande av nya kunskaper och insikter samt hjälper dem att bygga upp en egen identitet och god självkänsla i en atmosfär präglad av uppmuntran, respekt och empati.

Småbarnspedagogiken och förskolan erbjuder

  • förskola för alla 6-åringar

  • daghem – 22 daghem / 58 avdelningar

  • familjedagvård

  • stöd för hemvård av barn.

Småbarnspedagogiken omfattar vård, omsorg, fostran och stöd för barnet och familjen.

Plan för småbarnspedagogik

Handlingsplan mot mobbning

Bekanta dig med vår broschyr

Mångsidig kompetenss