Läsårsschema

Gällande för förskolan, grundskolan och gymnasiet i Korsholms kommun.

Läsårsschema 2019-2020

OBS! Läsårsschemat har uppdaterats enligt bildningsnämndens beslut § 82/19.
Lördag 16.5.2020 har flyttats till lördag 23.5.2020.

 Läsårsschema 2020-2021