Läroplan

Läroplanen för årskurserna 1-6, har tagit i bruk fr.o.m. 1.8.2016:

Läroplan för den grundläggande utbildningen 2016

Läroplanen för årskurserna 7-9 utarbetas och tas stegvis i bruk från 2017.

----

Läroplanen för den grundläggande utbildningen är gällande fr.o.m. 1.8.2005. Läroplanen har uppdaterats 13.8.2007, 4.10.2010, 10.10.2011 och 15.10.2014 se innehållsförteckning, förord.

Klicka på den del du vill titta på (pdf-format):

Den allmänna delen (Innehållsförteckning, Grund för utbildningen, Allmänt stöd för studierna, Undervisning av elever i behov av särskilt stöd, Elevbedömningen, Integrering och Temaområden)

Innehållsföteckningen

 Kapitel 1 till 5.1 Allmän del

Den ämnesvisa delen

Kapitel 5.2 till 5.9 Modersmål och litteratur, Det andra inhemska språket, Främmande språk, Matematik, Miljö- och naturkunskap, Biologi och geografi, Fysik och kemi, Hälsokunskap

 Kapitel 5.10 till 5.21religion 5.10 - Data 5.21 Religion, Livsåskådning, Historia, Samhällslära, Musik, Bildkonst, Slöjd, Gymnastik, Huslig ekonomi, Valfria ämnen, Elevhandledning, Data och IT-strategi

Nytt tillägg som ersätter kapitel 3.3

Kapitel 4A Elevvård och främjande av trygghet och säkerhet