Administration

Bildningsavdelningen

Ambetshuset

Handhar förvaltning och administrativa frågor i anslutning till dagvård, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning samt skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet.