Vattenverk

Korsholms två vattenverk - Smedsby och Björkö vattenreningsverk - levererar hushållsvatten inom en stor del av kommunen. Bland annat levereras vatten till cirka nittio procent av hushållen samt till jordbruk, företag, skolor och andra offentliga byggnader.

Som råvatten används uteslutande grundvatten som behandlas vid de två egna vattenreningsverken. Därtill köps vatten utifrån av Poronkankaan Vesi Oy och Vasa Vatten.

Sammanlagt levererar vattenverket drygt en miljon kubikmeter vatten per år eller ca 2 700 m³/dygn. Det levererade vattnet fyller de kvalitetskrav för hushållsvatten som fastställts av Social- och hälsovårdsministeriet förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten 1352/2015.

I huvudsak levererar respektive vattenreningsverk hushållsvatten till delområdena enligt följande:

Smedsby vattenreningsverk: 560 000 m³ per år

Processbild Smedsby

 • Smedsby
 • Karperö
 • Kvevlax
 • Singsby

Björkö vattenreningsverk: 120 000 m³ per år

Processbild Björkö

 • Björkö
 • Replot
 • Norra Vallgrund
 • Södra Vallgrund
 • Brändövik
 • Vistan
 • Söderudden
 • Panike
 • Iskmo
 • Jungsund

Poronkankaan Vesi Oy: 370 000 m³ per år

 • Solf
 • Helsingby
 • Toby
 • Veikars
 • Österhankmo
 • Västerhankmo
 • Petsmo
 • Kuni
 • Vassor
 • Köklot