Anslutning

2013 Asikainen Kvevlax 002

Anslutning till vatten- och avloppsledningsnätet beviljas inom fastställt verksamhetsområde enligt vattentjänstverkets allmänna leveransvillkor och avtalsvillkor.

Verksamhetsområdet för vattentjänster, dvs. vattenförsörjning respektive avloppshantering, är fastställda av kommunfullmäktige och inritade på kartmaterial som finns på vattentjänstverket.

Anslutning utanför verksamhetsområdet beviljas enligt villkor som framgår i punkt 2.4 i allmänna leveransvillkoren.

Innan fastighet ansluts uppgörs ett skriftligt avtal mellan kunden och vattentjänstverket.

Allmänna leveransvillkor

Avtalsvillkor

Blankett ägarbyte