Tillsyn av nikotinpreparat

Läkemedelspreparat avsedda för behandling av nikotinberoende får säljas i detaljhandelsbutiker, servicestationer och kiosker.

Nikotinpreparat får säljas om:

  1. näringsidkaren har ett detaljhandelstillstånd som beviljats på skriftlig ansökan
  2. nikotinpreparaten säljs endast till personer som har fyllt 18 år
  3. försäljaren kan övervaka säljsituationen.

Nikotinpreparat får inte säljas i restauranger eller från automater.

Tillstånd för detaljhandelsförsäljning av nikotinpreparat

Försäljning av nikotinpreparat i affärerna kräver tillstånd som beviljas av kommunen där försäljningsstället är beläget. I Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs Närpes, Kaskö och Kristinestad beviljas tillståndet av Västkustens miljöenhet.
En avgift tas ut för försäljningstillståndet och en årlig tillsynsavgift för de praktiska tillsynsåtgärderna.

Detaljhandelstillståndet söks genom en fritt formulerad skriftlig ansökan eller med en färdigt framställd ansökningsblankett (Här). Tillstånd ska beviljas om näringsidkaren har förutsättningar att förvara och sälja nikotinpreparaten i enlighet med läkemedelslagen. Av ansökan skall det framgå på vilket sätt den sökande kan säkerställa att lagen och dess bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas. Av ansökan ska följande uppgifter framgå

  1. den sökandes namn eller sammanslutningens firmanamn och kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer samt adressen till försäljningsstället
  2. en utredning över hur preparaten kommer att förvaras (temperaturkedja, sista försäljningsdatum) och hur försäljningen övervakas (hur produkterna placeras i affären och hur åldersgränsen kontrolleras)
  3. den ansvariga personens namn och kontaktuppgifter
  4. säljställenas antal och placering på nikotinpreparatens försäljningsställen.

Innehavaren av detaljhandelstillståndet för nikotinpreparat skall underrätta Västkustens miljöenhet i fall förändringar i de uppgifter som uppgetts i ansökan ändras samt om att försäljningen upphör.

Läkemedelslag