Badvattenkvaliteten i Vörå

Badvattenkvaliteten 2020

I tabellen anges datum då badvattenprovtagningen utförs. Badvattenresultaten publiceras 3-4 dagar efter provtagningen, då laboratoriet har analyserna av proven klara.


Badstrand

Datum
Vattnets temperatur °C Intestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Finnholmen 22.6.2020        
  13.7.2020        
  3.8.2020        
Hellnäs 22.6.2020        
  13.7.2020        
  3.8.2020        
Kalapää 22.6.2020        
  13.7.2020        
  3.8.2020        
Komossa 22.6.2020        
  13.7.2020        
  3.8.2020        
Oravais hamn 22.6.2020        
  13.7.2020        
  3.8.2020        
Röukas 22.6.2020        
  13.7.2020        
  3.8.2020        
Särkimo 22.6.2020        
  13.7.2020        
  3.8.2020        
Vinlax 22.6.2020        
  13.7.2020        
  3.8.2020        

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i Social och Hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.