Badvattenkvaliteten i Kristinestad

Badvattenkvaliteten 2020

I tabellen anges datum då badvattenprovtagningen utförs. Badvattenresultaten publiceras 3-4 dagar efter provtagningen, då laboratoriet har analyserna av proven klara.

EU-badstrand

Badstrand

Datum
Vattnets temperatur °C Intestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Sandbanken 2.6.2020  15,3  <1  410  Nej
  22.6.2020  19,5  10  10  Nej
  13.7.2020        
  3.8.2020        

 


Badstrand

Datum
Vattnets temperatur °C Intestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Antila 22.6.2020  16,6  <10  <10  Nej
  13.7.2020        
  3.8.2020        
Bötombergen 22.6.2020  22,6  4  <1  Nej
  13.7.2020        
  3.8.2020        
Havsbadet 22.6.2020  17,8  <10  <10  Nej
  13.7.2020        
  3.8.2020        
Härkmeri 22.6.2020  17,3  <10  <10  Nej
  13.7.2020        
  3.8.2020        
Sideby, Vedholmen 22.6.2020  21,6  10  41  Nej
  13.7.2020        
  3.8.2020        
Skaftung (Skoängen) 22.6.2020  19,7  <10  <10  Nej
  13.7.2020        
  3.8.2020        
Ömossa, Lilla Sandjärv 22.6.2020  22,6  27  21  Nej
  13.7.2020        
  3.8.2020        

 Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i Social och Hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.