Badvattenkvaliteten i Korsholm

Badvattenkvaliteten 2020

I tabellen anges datum då badvattenprovtagningen utförs. Badvattenresultaten publiceras 3-4 dagar efter provtagningen, då laboratoriet har analyserna av proven klara.

EU-badstrand

Badvatten

Datum
Vattnets temperatur °C Intestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Karperö 1.6.2020  17  <1  <1  nej
  22.6.2020  21,9  <1  4  nej
  13.7.2020        
  3.8.2020        

 


Badstrand

Datum
Vattnets temperatur °C Intestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Björkö 23.6.2020  18,5 37  34  nej 
  14.7.2020        
  4.8.2020        
Bullerås 23.6.2020 19,2  17  93  nej 
  14.7.2020        
  4.8.2020        
Fjärdskär 23.6.2020  19,2 30  410  nej 
  14.7.2020        
  4.8.2020        
Furuskär 22.6.2020  20,0  <1  5 nej
  13.7.2020        
  3.8.2020        
Grönvik, Iskmo 22.6.2020  20,1  5  440 nej
  13.7.2020        
  3.8.2020        
Norra Vallgrund 23.6.2020  18,5 <1  <1  nej 
  14.7.2020        
  4.8.2020        
Petsmo 22.6.2020  21,3  2  5 nej
  13.7.2020        
  3.8.2020        
Replot 23.6.2020  15,3 24  36  nej 
  14.7.2020        
  4.8.2020        
Sommarösund 23.6.2020 21,9  nej 
  14.7.2020        
  4.8.2020        
Toby 22.6.2020  23,0 nej
  13.7.2020        
  3.8.2020        
Vistan 23.6.2020  19,9 <1  <1  nej 
  14.7.2020        
  4.8.2020        
Österhankmo 22.6.2020  21,5 4 10  nej
  13.7.2020        
  3.8.2020        

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i Social och Hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.


Friluftsbadet i Solf (stora/lilla bassängen)
Datum Temperatur Heterotr. bakt.22 °C Heterotr. bakt. 36 °C Pseudom.
aerug.
Grumlighet Ph Fri klor Bunden klor KMNO4 Urea Nitrat

 

Friluftsbadet i Solf är stängt hela säsongen 2020.