Badvattenkvaliteten i Kaskö och Närpes

Badvattenkvaliteten 2020

I tabellen anges datum då badvattenprovtagningen utförs. Badvattenresultaten publiceras 3-4 dagar efter provtagningen, då laboratoriet har analyserna av proven klara.

EU-badstränder

Badstrand

Datum
Vattnets temperatur °C Intestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Mariestrand  1.6.2020  15,9  1  1  Nej
  22.6.2020        
  13.7.2020        
  3.8.2020        
Fagerö 1.6.2020  16,8  1  9  Nej
  22.6.2020        
  13.7.2020        
  3.8.2020        
Tjärlax  1.6.2020  12,3  1  3  Nej
  22.6.2020        
  13.7.2020        
  3.8.2020        

 


Badstrand

Datum
Vattnets temperatur °C Intestinala enterokocker
cfu/100 ml 
Eschericia coli
MPN/100 ml 
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Töjby 22.6.2020        
  13.7.2020        
  3.8.2020        
Vargberget (insjö) 22.6.2020        
  13.7.2020        
  3.8.2020        
Vargholmen 22.6.2020        
  13.7.2020        
  3.8.2020        
Verkan 22.6.2020        
  13.7.2020        
  3.8.2020        

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i Social och Hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.