Lediga tomter

Smedsby karta med nummror

Lediga tomter

Ansökningstiden förlängs till 25.10. 2019, kompletteringar kan göras t.o.m. 22.11.2019.

Kommunen bjuder ut tre tomter för centrumfunktioner. På en av tomterna finns möjlighet att bygga servicebostäder. Tomterna finns i Smedsby centrum. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om fördelningen av tomterna 11.12.2019.

Nr Kvarter Tomt Areal (m²) Total byggrätt-vym² Årsarrende (€)
1 8 4 1454

800 

4320
2* 18 1 2726 4 800 31 104
3 19 1 3258 4 800 31 104
         

* Sökande som önskar bygga på tomt 18/1 ges tilläggspoäng om sökande samtidigt planerar en större helhet som innebär byggande på tomt 6/6, vilken är i privat ägo.

Reserveringstiden är 1 år.
Reserveringsavgiften är 50 % av årsarrendet och gottgörs vid ingånget avtal.
Tomten kan arrenderas efter att bygglovsansökan har inlämnats.

MATERIAL:
Plankarta
Planbeskrivning
Illustrationer
Protokollsutdrag SBN 3.4.2019 §71
Reserverings principer för par-, rad-, och höghustomter
Ansökningsblankett

Tilläggsuppgifter:
Simon Weiner, tfn 06 327 7177
Barbara Påfs, tfn 044 727 7905
Ben Antell, tfn 050 696 18.

Ansökningarna ska lämnas in senast 25.10.2019 kl. 16 till planlaggning@korsholm.fi eller till Korsholms kommuns planläggning, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.