Bildmaterial

Smedsby centrum 6 augusti 2019.

P5612504  

Smedsby centrum 3 juli 2019. 

Smedsby centrum 3 juli 2019

 

Smedsby centrum 15 september 2018. 

Smedsby Rondell redigerat

 

Smedsby centrum 25 juli 2018.

25 juli

 

Smedsby centrum 25 juni 2018.

Centrum 25 juni

 

Smedsby centrum 31 maj 2018.

Centrum 31 maj

 

Arbete med vattenledningar.

Arbete med vattenledningarna