Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnaden skapar förutsättningar för tillgången till trivsamma och trygga boendemiljöer i kommunens olika områden. Vi ansvarar för kommunens planläggning och markanvändning och för att planera och förverkliga investeringar i husbyggnad och kommunalteknik.

Samhällsbyggnaden sköter om trafikleder, vägbelysning, torg, hamnar, parker och grönområden samt vattenförsörjning och avloppshantering inom fastställda verksamhetsområden. Vi ansvarar också för kommunens byggnader inklusive städning och för matservice åt kommunens daghem, skolor och vårdhem.

Inom samhällsbyggnaden finns även ansvaret för kommunens byggnadstillsyn och för miljövård och miljöhälsovård.

 Pågående och kommande  kommunaltekniska projekt
  • Byggande av Korsholmsvägen skede 1,  2018
  • Byggande av Hemskog skede II, sommaren 2019
  • Byggande av Trollkuniback i Singsby, sommaren 2019
  • Mararna skede 2 i Kvevlax byggs sommaren 2019
 Pågående och kommande  projekt inom husbyggnad
  • Tillbyggnad Solf daghem
  • Tillbyggnad Helmiina äldreboende
  • Tillbyggnad Keskuskoulu
  • Tillbyggnad Smedsby skolcenter
  • Kvevlax lärcenter
    esitekuvake
     

Samhällsbyggnad