Veikars

veikars

Egnahemshustomter:
 Nr Kvarter Tomt Areal (m²) Pris/m² Adress
number 1 7 5a 1300 8,50 € Bergvägen 3a
number 2 1 1 1000 8,50 € Rievägen 11
Radhustomter:
  Kvarter Tomt Areal (m²) Pris/m² Arrende Adress
number 3 4 4 3894 13 € 7 % av tomtens pris Rievägen 2
Förmånliga bostadstomter i Veikars:
 Nr Kvarter Tomt Areal (m²) Pris Adress
number 4 4 2 1157 Anbud Rievägen 6

Korsholms kommun bjuder ut på anbud ett antal bostadstomter i Veikars.
Anbuden kan lämnas utan anbudstid, så länge som tomterna räcker. Tomterna är låglänta, men kommunaltekniken är utbyggd.
Anbuden riktas till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen förbehåller sig rätten att godta eller förkasta givna anbud.
Närmare uppgifter ger markanvändningsingenjör Simon Weiner , tfn (06) 327 7177.

 

Detaljplan för Veikars kv 1-4  (tif)
Detaljplan för Veikars kv 7-9  (tif)

Tomtansökan egnahemshustomt  (pdf)
Tomtansökan radhustomt  (pdf)

Teckenförklaring
Grön / Vihreä Ledig tomt
Gul / Keltainen Reserverad
Röd / Punainen Såld / Arrenderad