Veikars utvidgning

Korsholms kommun utreder intresset för byggande på Veikars utvidgade planområde. Intresseanmälningar tas emot fram till 15.9.2020. Mer info hittas här.

Veikars utv
Egnahemstomter:
  Kvarter Tomt Areal (m²) Pris Adress
number 1 13 1 1539 8,50 €/m² Knyttvägen 2
number 2 13 2 1413 8,50 €/m² Knyttvägen 4
number 3 13 3 1285 8,50 €/m² Knyttvägen 3
number 4 14 1 1309 8,50 €/m² Knyttvägen 1
number 5 22 1 1225 8,50 €/m² Alvskogen 5
number 6 22 2 1204 8,50 €/m² Alvskogen 7
Parhustomter:
  Kvarter Tomt Areal (m²) Årsarrende Adress
number 7 12 1 2964 2 697,24 € Skogsälvan 1
Radhustomter:
  Kvarter Tomt Areal (m²) Årsarrende Adress
number 8 10 1 3998 3 638,18 € Skogsälvan 2
number 9 11 1 3760 3 421,60 € Skogsälvan 4