Smedsby - Storgård

storgard 

Egnahemshustomter:

OBS! tomterna är anbudstomter, läs längre ner på sidan för närmare information.

 Nr Kvarter Tomt Areal (m²) Minimipris Adress OBS


number 1


54


5


1513


37 825 €


Sigridsvägen 17

 

 

Radhustomter:
 Nr Kvarter Tomt Areal (m²) Årsarrende Adress OBS


number 3


55


2


3000


7350 €

 


Arlavägen 8

 

Information gällande anbudstomterna

Korsholms kommun begär prisanbud för de egnahemstomter som presenteras på denna sida. 

Anbuden skall inlämnas eller sändas per post i slutet kuvert märkt "TOMTANBUD". Anbuden skall  lämnas in till Korsholms kommuns planläggningsavdelning, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.

Kommunen förbehåller sig rätten att  förkasta givna anbud om de är lägre än minimipriset. Tomterna säljs till högstbjudande. Om anbuden är lika höga avgörs ordningen genom lottning.

En anbudsgivare får köpa endast en tomt av kommunen, men anbud kan ges för flera tomter. Då skall skilt anbudsformulär ifyllas för varje tomt och samtidigt bör förstahandsordningsföljden anges. Endast privatpersoner får köpa egnahemstomter av kommunen.

De vars anbud har antagits får reservera tomten i 10 månader. Inom reserveringstiden skall bygglovsansökan inlämnas, varefter tomten kan köpas till det pris som anbudsgivaren gett.

Vid den anbudsbaserade försäljningen följs i övrigt till lämpliga delar Korsholms kommuns normala villkor för tomtöverlåtelser.

Byggnadsskyldighet : Inom tre år från att tomten köpts skall byggandet av ett bostadshus i enighet med områdets detaljplan påbörjas.

 

Detaljplan för Storgård

Köpanbudsblankett egnahemshustomt  (pdf)

Teckenförklaring
Grön / Vihreä Ledig tomt
Gul / Keltainen Reserverad / Under behandling
Röd / Punainen Såld / Arrenderad