Smedsby - Storgård

Storgard ny 
Egnahemshustomter:

OBS! tomterna är anbudstomter, läs längre ner på sidan för närmare information.

 Nr Kvarter Tomt Areal (m²) Pris Adress OBS


number 1


54


5


1513


Anbud


Sigridsvägen 17

 

 


number 2


52


2


1112


Anbud


Arlavägen 13

 

 


number 3


52


3


1123


Anbud


Arlavägen 11

 

 


number 4


50


4


1028


Anbud


Veravägen 15

 

 


number 5


50


5


1000


Anbud


Veravägen 17

 

 


number 6


50


6


1000


Anbud


Veravägen 19

 

 


number 7


50


1


1045


Anbud


Veravägen 9

 

 


Information gällande anbudstomterna

Korsholms kommun begär prisanbud för de egnahemstomter som presenteras på denna sida. 

Anbud ska lämnas till Korsholms kommuns planläggningsavdelning per e-post med rubriken "TOMTANBUD" till planlaggning@korsholm.fi eller per post i slutet kuvert märkt "TOMTANBUD" till Planläggningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.

Kommunen förbehåller sig rätten att förkasta givna anbud om de är lägre än minimipriset. Tomterna säljs till högstbjudande. Om anbuden är lika höga avgörs ordningen genom lottning.

Minimipris: Egnahemshustomter 25 €/m².

En anbudsgivare får köpa endast en tomt av kommunen, men anbud kan ges för flera tomter. Då ska skild anbudsblankett fyllas i för varje tomt och samtidigt bör förstahandsordningsföljden anges. Endast privatpersoner får köpa egnahemstomter av kommunen.

De vars anbud har antagits får reservera tomten i 10 månader. Inom reserveringstiden ska bygglovsansökan inlämnas, varefter tomten kan köpas till det pris som anbudsgivaren gett.

Vid den anbudsbaserade försäljningen följs i övrigt till lämpliga delar Korsholms kommuns normala villkor för tomtöverlåtelser.

Byggnadsskyldighet : Inom tre år från att tomten köpts bör byggandet av ett bostadshus i enlighet med områdets detaljplan påbörjas.

 

Detaljplan för Storgård (pdf)

Köpanbudsblankett egnahemshustomt  (pdf)

Teckenförklaring
Grön / Vihreä Ledig tomt
Gul / Keltainen Reserverad / Under behandling
Röd / Punainen Såld